Hommage á Dick Bengtsson. Installation with housekeepers´aprons, Voxna, Hälsingland by Nina Östman

Arts in Residence

Hälsinggården Per Anders är ett levande kunskap- och utbildningscentrum.
En natur- och kulturskola för barn, ungdomar och vuxna och en mötesplats mellan samtidskonst och vår agrara historia.

Men även en offentlig mötesplats med fokus på konst, utbildning, forskning och information som inspirerar och visar vårt nordiska kulturarv.

Är du konstnär och tycker att gårdens inriktning och verksamhet låter intressant är du välkommen att höra av dig.

Vi erbjuder boende och ateljé samt möjligheter till utställning.

Ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt samarbete.

Agrarhistoriks utställning

På Hälsingeårdren Per-Anders och i den arkitektritade unika Lammkatedralen visas med jämna mellanrum olika utställningar på teman som konst och kultur.
Här kan du se och uppleva agrarhistoriska redskap” in real life” – bevarade och unika objekt som vi under tusentals år använt i jordbruket och som märkligt nog
med lite tur, fortfarande fungerar väldigt bra. Smart konstruerade redskap som lien och räfsan från 1200 -talet betyder inte alltid att människan är klokare i en digital tidsålder och 2000-tal.
Det är agrara fascinerande och handgjorda redskap som vid första åsynen kan upplevas mer som moderna konstobjekt, än industriellt fungerande äldre verktyg.
Till exempel en äldre hemmabyggd potatisupplockare, en harv av trä och järn eller en handdrivan stenkvarn.

På övervåningen av Lammkatedralen finns en agrarhistorisk utställning där vi visar och berättar om de oumbärliga handverktyg och maskiner som användes förr med man- respektive kvinnokraft i det äldre jordbruket från medeltid fram till den industriella agrara revolutionen fram till början av1900-talet.
En tid som präglades av hästar och dragdjur i jordbruket och som därefter ersattes successivt av maskiner när industrin utvecklades och mejerierna och slakterier bildades då männen alltmer tog över mjölkningen efter kvinnorna från självhushållets tid fram till en industriellt modernare livsmedelsproduktion.
Kvinnors slit på hemmanet med barnpassning, bärplockning, odling, städning, matlagning och handtvätt av lakan och familjens kläder i det iskalla sjö och å- vattnet ersattes så småningom av tvättmaskinen och den värmande vedspisen ersattes av fotogen och el. Ljuset anlände till byn och eldsvådorna minskade. Men kriget försvann inte. Livsmedelsbrist, odling och självförsörjningsgrad blev åter aktuellt, då som nu.

Vad är det för historia som våra äldre redskap och maskiner berättar? Det som finns kvar när människor och djur lämnat jordelivet är spåren efter vår egen historia.
Att se och lyssna till vad dessa redskap vill säga med sin existens och att förstå vilket hantverk som låg bakom varje liten del är nödvändigt för att vi ska kunna förmå, uppskatta och njuta av det vi har. All tidsålder och all människor har sin berättelse och sin egen historia. Konsten och kulturens funktion är att peka på skillnaden och förändra seendet, motverka fördomar och mana till ödmjukhet och förståelse. Det kan de levande utrotningshotade lantrasdjuren, de unika och vackra handgjorda agrara objekten och de första industriella redskapen hjälpa oss människor med.

Utställningen visas enl ök av gårdens ägare, Nina Östman, agrarhistoriker och konstnär

Samtida ”pop-up” utställningar

Genom Arts in Residence erbjuder Hälsingegården vistelse för professionella konstnärer, företrädesvis från Norden, EU och Asien i samarbete med olika regionala, nationella och internationella föreningar och organisationer. Vistelser som kan transformeras till utställningar med samtidskonst gjorda utifrån ett agrarhistoriskt perspektiv med fokus på hållbar livsstil, naturliga material, odling och jordens framtid.
Det kan vara en performance, en utställning, ett udda hantverksprojekt, en installation i landskapet eller i skogen, bildkonst som doftar terpentin, grafiska bokstäver, ett oförlöst författarskap, ett kärleksfullt filmprojekt, ett udda skådespel i en mänsklig ett djurs gestaltning eller helt enkelt bara en viktig upplevelse.

Det kan handla om tillfälliga pop-up utställningar under olika årstider, året runt, sommarutställningar i världsarvet UNESCO närområde eller en levande biologisk mångfald i den brusande Hässjaån invid den ålderdomliga och sömniga linsläkten, f.d. kvarnen eller övergivna sågverket.

För mer aktuell information följ oss på Facebook och Instagram.