Bli småbrukare

Bli småbrukare

Lär dig hur det är att vara småbrukare för en dag

Lär dig mer om våra utrotningshotade lantraser, småskalig djurskötsel och jordbruk, odling, trädgård och självhushåll. Delta i säsongens arbete på gården. Ålder, kön eller härkomst spelar ingen roll. Det är ditt genuina intresse och vilja till kunskap samt nyfikenhet som är avgörande.

Plats: Hälsingegården. 

Datum: Enl. ök.

Kostnad: 1500 kr/person för en dag

Enklare lunch/fika kan beställas

Anmälan (bindande): Nina, 0706 66 70 72. Förbokas.

info@halsingegarden.se

För grupper kan även andra tider bokas.

Fårkurs

Fårkurs

Småskalig fårskötsel för husbehov

Allt du behöver veta om fårskötsel och fårens olika behov.

Fårets historia med fokus på lantraser.

Skötsel, foder, avel, lamning, fårhus, stängsling, bete mm.

Vad ger fåren oss?

Fårets 4 olika ben: Ull, skinn, kött, bete.

Vilken ras ska jag välja och vad bör jag tänka på?

Kursen hålls av kulturjordbrukaren samt författaren/fotografen till den populära FÅRBOKEN av Nina Östman.

Plats: Hälsingegården. 

Datum: Enl. ök.

Tid: 11.00 -15.00

Kostnad: 1500 kr/person

Enklare lunch/fika kan beställas

Antal: 4-12 personer.

Anmälan (bindande): Nina, 0706 66 70 72. Förbokas.

För grupper kan även andra tider bokas.

Hönskurs

Hönskurs

Höns för husbehov

Många drömmer om att ha egna höns och få färska frukostägg. Men vad krävs? Vad innebär det? Får jag ha höns i villaområdet eller måste jag flytta ut på landet? Foder och skötsel. Olika sorters hönsraser. Regler och avel, ruvningsegenskaper och kläckningsmetoder. Vi smakar på äggen.

Kursen hålls av författaren/fotografen till Hönsboken Nina Östman.

Plats: Hälsingegården

Datum: Enl. ök 

Tid: 11.00 – 15.00

Kostnad: 1.500 kr/person.

Antal: 4-12 personer.

Anmälan (bindande): Nina, +46 706 667072, info@halsingegarden.se

För grupper kan även andra tider bokas.

Klappa & mata djuren

Klappa & mata djuren

Hur känns ett får?

Mata och prata med gårdens unika Allmogefår och känn på deras ull. Vad ger fåren oss?Klappa och gosa med kaninerna. Hur hade man kaniner i äldre tider? Titta på de fjällnära korna i hagen. Hur får vi mjölk, smör och ost? Lär dig mer om lantrasernas olika egenskaper.

Datum: Förbokas

Tid: 10.30-11.30

Antal: Minst 5 personer, för större barn grupper kan även andra tider bokas.

Barn under 12 år endast i sällskap med vuxen.

Kostnad: Vuxen 200 kr, barn 100 kr (1-15 år)

Betalning: Via swish

Anmälan: Nina, +46 706 667 072 info@halsingegarden.se

Övrig info: Samling vid grinden. Möjlighet att beställa fika efteråt.