Lär dig hur det är att vara småbrukare för en dag

Lär dig mer om våra utrotningshotade lantraser, småskalig djurskötsel och jordbruk, odling, trädgård och självhushåll. Delta i säsongens arbete på gården. Ålder, kön eller härkomst spelar ingen roll. Det är ditt genuina intresse och vilja till kunskap samt nyfikenhet som är avgörande.

Plats: Hälsingegården. 

Datum: Enl. ök.

Kostnad: 1500 kr/person för en dag

Enklare lunch/fika kan beställas

Anmälan (bindande): Nina, 0706 66 70 72. Förbokas.

info@halsingegarden.se

För grupper kan även andra tider bokas.